Soal IPA Kelas 2 SD Bab 4 Bentuk Dan Wujud Benda Dan Kunci Jawaban

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR!

1. Susu ialah benda berwujud ...
a. Padat
b. Cair
c. Gas

2. Benda berikut ini yang paling sulit dipegang ialah ...
a. Pensil
b. Air
c. Penghapus

3. Kertas dan kain termasuk benda ...
a. Padat
b. Cair
c. Gas

4. Udara yang kita hirup termasuk benda ...
a. Gas
b. Cair
c. Bening

5. Benda yang mudah berubah kalau dipindahkan ialah benda ...
a. Cair
b. Mahal
c. Keras

6. Ketika air dimasukkan ke dalam baskom maka bentuknya akan ibarat ...
a. Gayung
b. Ember
c. Hujan

7. Air ialah benda yang permukaannya ...
a. Kasar
b. Runcing
c. Rata

8. Benda berikut ini yang dapat mengalir ialah ...
a. Kelereng
b. Pasir
c. Sirup

9. Air mampu berubah bentuk kalau dipindahkan ke daerah yang ...
a. Sama
b. Berbeda
c. Berwarna

10. Benda padat yang mudah dilipat dan dibentuk-bentuk ibarat ...
a. Batu
b. Kayu
c. Kertas

11. Benda gas yang kita hirup untuk bernafas ialah ...
a. Oksigen
b. Asap
c. Debu

12. Benda di bawah ini yang kalau dimasukkan ke dalam gelas akan berubah ibarat gelas ialah ...
a. Susu
b. Ayam goreng
c. Penggaris

13. Es dapat mencair kalau terkena ...
a. Jari
b. Panas
c. Gelas

14. Sapu ialah benda padat yang digunakan untuk ...
a. Memotong kertas
b. Membersihkan lantai
c. Mencangkul

15. Petani menggunakan cangkul di ...
a. Kamar
b. Sekolah
c. Sawah

16. Air mampu berkhasiat untuk ....
a. Menyirami tanaman
b. Membunuh tanaman
c. Memotong tanaman

17. Alat yang digunakan untuk membersihkan gigi ialah ...
a. Sapu
b. Sikat gigi
c. Lap

18. Benda padat yang digunakan untuk menulis di papan tulis ialah ...
a. Genteng
b. Pensil
c. Kapur

19. Kaleng dapat menjadi ringsek kalau di...
a. Tiup
b. Remas
c. Lap

20. Benda berikut ini yang digunakan untuk menggoreng ikan ialah ...
a. Susu
b. Minyak goreng
c. Nasi goreng

21. Air kalau dipanaskan akan ...
a. Membeku
b. Mencair
c. Menguap

22. Balon yang ditiup udara terus menerus akan ...
a. Meledak
b. Mengecil
c. Mengerut

23. Benda padat yang biasa digunakan untuk wadah minuman ialah ...
a.  Ember
b. Gelas
c. Piring

24. Benda yang biasa digunakan untuk membersihkan beling ialah ...
a. Penghapus
b. Sapu lidi
c. Lap kain

25. Kapur tulis dibuat dari ...
a. Kayu jati
b. Batu berlian
c. Batu gamping

(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Download Soal IPA Kelas 2 SD Bab 4 Bentuk Dan Wujud Benda Dan Kunci Jawaban)

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Minyak termasuk benda berwujud ....
2. Asap ialah benda yang berwujud ...
3. Ketika air dimasukkan ke dalam cangkir maka bentuknya akan ibarat ...
4. Air mengalir dari daerah yang ..... ke daerah yang ....
5. Plastisin mudah dibentuk alasannya ialah sifatnya yang ...
6. Meja, pintu dan dingklik banyak yang terbuat dari ...
7. Eskrim kalau dibiarkan di luar ruangan akan ...
8. Air kalau dimasukkan ke dalam mesin pendingin akan menjadi ...
9. Gunting ialah benda padat yang digunakan untuk ...
10. Kita mandi dan minum menggunakan ...

C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Sebutkan 3 bentuk wujud benda!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sebutkan 5 referensi benda padat!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sebutkan 5 referensi benda cair!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Sebutkan benda padat yang mudah dibentuk-bentuk!
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Jelaskan kegunaan benda berikut ini :
a. Sepatu
b. Baju
c. Pisau
d. Botol
e. Tas
Jawab : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN IPA KELAS 2 SD
BAB BENTUK DAN WUJUD BENDA

A. JAWABAN

1. b. Cair
2. b. Air
3. a. Padat
4. a. Gas
5. a. Cair
6. b. Ember
7. c. Rata
8. c. Siru
9. b. Berbeda
10. c. Kertas
11. a. Oksigen
12. a. Susu
13. b. Panas
14. b. Membersihkan lantai
15. c. Sawah
16. a. Menyirami tanaman
17. b. Sikat gigi
18. c. Kapur
19. b. Remas
20. b. Minyak goreng
21. c. Menguap
22. a. Meledak
23. b. Gelas
24. c. Lap kain
25. c. Batu gamping

B. JAWABAN

1. Cair
2. Gas
3. Cangkir
4. Tinggi ke daerah yang rendah
5. Empuk / lunak
6. Kayu
7. Meleleh
8. Es
9. Memotong
10. Air

C. JAWABAN

1. 3 Wujud benda ialah sebagai berikut :
- Benda padat
- Benca cair
- Benda gas

2. Contoh-contoh benda padat :
- Pensil
- Penghapus
- Penggaris
- Tas
- Batu
- Tanah
- Buku

3. Contoh-contoh benda cair :
- Air
- Minyak
- Susu
- Madu
- Sirup

4. Benda padat yang mudah dibentuk-bentuk ibarat :
- Kertas
- Tanah liat
- Plastisin

5. Kegunaan benda berikut ini :
a. Sepatu : Melindungi sepatu
b. Baju : Melindungi tubuh
c. Pisau : Memotong benda
d. Botol : Menampung air
e. Tas : Mewadahi buku dan alat tulis


Sumber http://www.bimbelbrilian.com

0 Response to "Soal IPA Kelas 2 SD Bab 4 Bentuk Dan Wujud Benda Dan Kunci Jawaban"